TechPara Shot Gun Vol. 2
#SongArtistDancer
1DesperadoDJ ZorroAsakura
Yoshikazu
2Are U Ready94 SaleAsakura
Shingo (2)
3You Don't Want None!!DJ Turbo feat. KamSeiko (2)
Miyuki (11)
Aiko
4We Want YouMore DeepAsakura
Shingo (2)
5Crazy TrainThe ProphetAsakura
Yoshikazu
6DestinoDJ ZorroAsakura
Yoshikazu