Power Shot Gun !! Original Video Limited Edition
#SongArtistDancer
1Baby Baby... Don't Stop!MaximizorSeiko (2)
Aiko
Miyu (4)
2CoextensiveMaster GunAsakura
Takefumi
Hiyoshi
3Fuckin' SeriousRavemanSeiko (2)
Miyu (4)
4DestinoDJ ZorroAsakura
Yoshikazu
5Are U Ready94 SaleAsakura
Shingo (2)
6Free Your MindStormy Seven feat. ZowieTooru (2)
Yoshikazu
Shingo (2)
7You Don't Want None!!DJ Turbo feat. KamSeiko (2)
Aiko
Miyu (4)
8Fly Me So High (Niki Remix)MoveKikuchi
Asano
Toyoshima