ParaPara Paradise
VideoDateFormatPublisher
ParaPara Paradise 12000VHSAvex Trax